ผลงานการลงทุน

โครงการที่ได้เริ่มปฏิบัติการแล้ว

โครงการที่ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
และสามารถรับรู้รายได้ทันที


สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น

0 เมกะวัตต์
ความจุที่ติดตั้ง
สถานที่ตั้ง :

ชัยภูมิ ประเทศไทย

ประเภทเชื้อเพลิง :

โซลา

COD :

กันยายน 2555

the Solar panels on the lawn

จี.เอ. พาวเวอร์ จำกัด

0 เมกะวัตต์
ความจุที่ติดตั้ง
สถานที่ตั้ง :

แคมฮัง เวียดนาม

ประเภทเชื้อเพลิง :

โซลา

COD :

ธันวาคม 2020

สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น

0 เมกะวัตต์
ความจุที่ติดตั้ง
สถานที่ตั้ง :

ชัยภูมิ ประเทศไทย

ประเภทเชื้อเพลิง :

โซลา

COD :

กันยายน 2555

จี.เอ. พาวเวอร์ จำกัด

0 เมกะวัตต์
ความจุที่ติดตั้ง
สถานที่ตั้ง :

แคมฮัง เวียดนาม

ประเภทเชื้อเพลิง :

โซลา

COD :

ธันวาคม 2020

โครงการที่ยังไม่เริ่มปฏิบัติการ

โครงการที่กำลังจัดทำและ/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนา
ซึ่งมีกำหนดการถึงวันดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า


เอนเนอร์ยี อินโนเวชั่น พาวเวอร์

0 เมกะวัตต์
ความจุที่ติดตั้ง
สถานที่ตั้ง :

ระยอง ประเทศไทย

ประเภทเชื้อเพลิง :

โซลาร์รูฟ

SCOD :

มีนาคม 2564

โซล่าร์ ไอเจ็น

0 เมกะวัตต์
ความจุที่ติดตั้ง
สถานที่ตั้ง :

ระยอง ประเทศไทย

ประเภทเชื้อเพลิง :

โซลาร์รูฟ

SCOD :

2021

เอนเนอร์ยี อินโนเวชั่น พาวเวอร์

0 เมกะวัตต์
ความจุที่ติดตั้ง
สถานที่ตั้ง :

ระยอง ประเทศไทย

ประเภทเชื้อเพลิง :

โซลาร์รูฟ

SCOD :

มีนาคม 2564

โซล่าร์ ไอเจ็น

0 เมกะวัตต์
ความจุที่ติดตั้ง
สถานที่ตั้ง :

ระยอง ประเทศไทย

ประเภทเชื้อเพลิง :

โซลาร์รูฟ

SCOD :

2021

PowerTech

0 เมกะวัตต์
ความจุที่ติดตั้ง
สถานที่ตั้ง :

ระยอง ประเทศไทย

ประเภทเชื้อเพลิง :

โรงไฟฟ้าชีวมวล

SCOD :

2022

Convalt Mandalay Solar​

0 เมกะวัตต์
ความจุที่ติดตั้ง
สถานที่ตั้ง :

Myanmar

ประเภทเชื้อเพลิง :

โซลา

SCOD :

2022

PowerTech

0 เมกะวัตต์
ความจุที่ติดตั้ง
สถานที่ตั้ง :

ระยอง ประเทศไทย

ประเภทเชื้อเพลิง :

โรงไฟฟ้าชีวมวล

SCOD :

2022

Convalt Mandalay Solar​

0 เมกะวัตต์
ความจุที่ติดตั้ง
สถานที่ตั้ง :

Myanmar

ประเภทเชื้อเพลิง :

โซลา

SCOD :

2022

Power M​

สถานที่ตั้ง :

กรุงเทพประเทศไทย

ประเภทเชื้อเพลิง :

EPC, O&M

TH