โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 27 เมกะวัตต์ในประเทศไทย
ใช้พื้นที่ 700 ไร่ บนหนึ่งในภูมิภาคที่ร้อนที่สุดในประเทศไทย
Read More
TH